Konkurs ofert na place zabaw


Dotyczy wynajęcia powierzchni pod place zabaw na terenie imprezy Piknik nad Odrą w dniach 11-12 maja 2019 w Szczecinie

Jana z Kolna, trawnik po lewej stronie fontanny,
umiejscowiony jako pierwszy od fontanny

 • Podłoże: trawa,
 • Dostępne powierzchnia: 30m x 15m = 450 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 5000,00 netto

ul. Jana z Kolna, trawnik po lewej stronie fontanny,
umiejscowiony jako drugi od fontanny.

 • Podłoże: trawa,
 • Dostępne powierzchnia: 25m x 15m = 375 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 4000,00 netto

ul. Jana z Kolna, trawnik po lewej stronie fontanny,
umiejscowiony jako trzeci od fontanny.

 • Podłoże: trawa,
 • Dostępne powierzchnia: 25m x 10m = 250 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 2000,00 netto

ul. Jana z Kolna, przy ul. Storrady, pas przy Odrze.

 • Podłoże: asfalt
 • Dostępne powierzchnia: 40 m x 10m = 400 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 2500,00 netto

Oferty należy składać w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres  w terminie do 31 stycznia 2019 r. (liczy się data otrzymania oferty przez ZART) Kryterium branym pod uwagę przy wyborze firmy będzie zaproponowana cena.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego 2019 r. Wybrane firmy zostaną powiadomione telefonicznie.