Konkurs ofert na place zabaw


Dotyczy wynajęcia powierzchni pod place zabaw na terenie imprezy Piknik nad Odrą 2018 w Szczecinie

Jana z Kolna, trawnik po lewej stronie fontanny,
umiejscowiony jako pierwszy od fontanny

 • Podłoże: trawa,
 • Dostępne powierzchnia: 30m x 15m = 450 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 4500,00 netto

ul. Jana z Kolna, trawnik po lewej stronie fontanny,
umiejscowiony jako drugi od fontanny.

 • Podłoże: trawa,
 • Dostępne powierzchnia: 25m x 15m = 375 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 3500,00 netto

ul. Jana z Kolna, trawnik po lewej stronie fontanny,
umiejscowiony jako trzeci od fontanny.

 • Podłoże: trawa,
 • Dostępne powierzchnia: 25m x 10m = 250 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 1500,00 netto

ul. Jana z Kolna, przy ul. Storrady, pas przy Odrze.

 • Podłoże: asfalt
 • Dostępne powierzchnia: 40 m x 10m = 400 m/kw
 • Podłączenie energii elektrycznej: według cennika na Umowie – Zgłoszeniu
 • Cena minimalna: 2000,00 netto

Oferty należy składać w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres katarzyna.tomczyk@zart.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2017 r. (liczy się data otrzymania oferty przez ZART) Kryterium branym pod uwagę przy wyborze firmy będzie zaproponowana cena.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca 2018r . Wybrane firmy zostaną powiadomione telefonicznie.