Właściciel T.H.Buckley Lunch Wagon Builder przed siedzibą firmy i wagonem zaprzężonym w konie