Organizer


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
ZART Sp z o. o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin
POLAND


www.zart.pl
phone nr: 91 4342187
e-mail:


Bank Account: BGŻ OO/Szczecin
88 2030 0045 1110 0000 0055 6950


Application forms and pricing

The form should be filled manually, signed and send to our facility.

Traditional ProductsCraft Beer Zone

Organizer


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
ZART Sp z o. o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin


www.zart.pl
phone nr: 91 4342187
e-mail:


Bank Account: BGŻ OO/Szczecin
88 2030 0045 1110 0000 0055 6950


Application forms and pricing

The form should be filled manually, signed and send to our facility.